DENSOLID - Poliuretany

DENSOLID – Poliuretany
Powłoki antykorozyjne poliuretanowe to powłoki jednowarstwowe. Izolacje poliuretanowe mogą być stosowane w budownictwie rurociągów podziemnych zamiennie z izolacją trójwarstwową oraz wszędzie tam, gdzie z uwagi na zmienność i komplikację kształtów niemożliwe jest proste i skuteczne zaizolowanie innymi metodami. Z uwagi na bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz izolacyjne są stosowane również do izolowania rurociągów podmorskich, zarówno ropo- jak i gazociągów. Dla celów projektowych przyjmuje się 50 letni okres trwałości powłoki PUR. Zalety powłok PUR:

  • możliwość izolacji skomplikowanych kształtów dzięki nanoszeniu natryskiem;
  • bardzo wysoka przyczepność do stali i izolacji fabrycznej;
  • znikome odwarstwienie katodowe;
  • wysoka twardość i ścieralność przy jednocześnie wysokiej odkształcalności;
  • szybki czas utwardzania;
  • bardzo wysoka odporność właściwa;
  • szybkość wykonania metodą natrysku nawet do 500m² dziennie.


 
O firmie | Strona główna | Przedstawiciele | Aktualności | Promocje | Atesty | Referencje | Kontakt