Produkty

CERTYFIKATY, ATESTY

  • ITB WARSZAWA
  • PZH WARSZAWA
  • STUVA KOLONIA
  • INSTYTUT HIGIENY GELSENKIRCHEN
  • TU MONACHIUM
  • TU WIEDEŃ
ZASTOSOWANIE PRODUKT WYMIARY OPAKOWANIE
Łączenia konstrukcyjne, skurczowe, szczeliny od oddziaływań reologicznych. Zwiększenie objętości o około 100%

Profil uszczelniający
MC-2010M
(profil z metalową siateczką)
MC-2010


20 x 10 mm

20 x 10 mm


Karton po 25 m

 Karton po 25 m

Łączenia dylatacyjne do 20mm, łączenia osiadające, szczeliny pracujące w jednokierunkowym stanie naprężenia, szczeliny od oddziaływań reologicznych, przepusty rur, pęknięcia ścian, gotowe elementy tubingi (segmenty).Zwiększenie objętości około 200%

Profil uszczelniający
KM-2010
KM-2020
KM-3030


20 x 10 mm
20 x 20 mm
20 x 30 mm


Karton po 25 m
Karton po 10 m
Karton po 10 m

Segmenty betonowe, przepusty rur

KM-2005T
(profil uszczelniający z jednostronną przylepną folią)

20 x 5 mm

Karton po 100 m

Naprawy nieszczelnych łączeń do 30mm, przepusty rur, łączenia zamykające ściany szczelne. Modernizacja, naprawa szczelin dylatacyjnych, specjalnych ścianek szczelnych, kielichów rur

KM-STRING
(profil uszczelniający okrągły)

Średnica w mm
6, 8,12,16, 24,36

Karton po 10-50 m w zależności od średnicy

Przy nakładaniu profili uszczelniających na mokre i nierówne podłoże, przy wymianie nieszczelnych spoin, uszczelnianiu styków połączeń profili. Zwiększanie objętości do około 100%

Masa uszczelniająco-klejąca
P-201
(o konsystencji pęczniejącej pasty)

320 ml
(w tubie)

Karton po 6 tub

Naprawy nieszczelnych łączeń do 30mm, przepusty rur, łączenia zamykające ściany szczelne. Wklejanie profili na suche i gładkie podłoże

ITEC ULTRA BOND

900 ml
(w puszce)

Karton po 6 puszek

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PRODUKTÓW

MC

KM

Ciężar [kg/dm3]
Twardość wg. Shore'a [A]
Wytrzymałość na rozrywanie [N/mm2]
Zwiększenie objętości [%]
Współczynnik rozszerzalności liniowej

1,20
30
1,0
100
1,25

1,20
30
3,5
200
1,44


 
 
O firmie | Strona główna | Przedstawiciele | Aktualności | Promocje | Atesty | Referencje | Kontakt